Spring naar de navigatie


Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve

De Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve is opgericht om het initiatief van de familie de Lange te ondersteunen. Al voordat de eerste paal werd geslagen heeft de Tarpania’s Hoeve op een brede steun van de bevolking van Swifterbant en wijde omgeving kunnen rekenen. Zowel financieel, met raad en daad of materieel is dit project ondersteund. Om deze ondersteuning te continueren is het initiatief genomen om de Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve op te richten. Het bestuur van de Stichting is een afspiegeling van de lokale samenleving.

Doelstellingen van de stichting:

  • het veraangenamen van verblijf van kinderen met kanker en hun familie op de Tarpania’s Hoeve;
  • het verzorgen van pr activiteiten ten behoeve van de Tarpania’s Hoeve;
  • het financieel mogelijk maken dat gezinnen een zo goedkoop mogelijke vakantie op de Tarpania’s Hoeve kunnen hebben;
  • het werven van fondsen om deze activiteiten te financieren.

Al snel bleek dat voor veel van de gezinnen die kinderen met kanker hebben, de kosten van een verblijf bezwaarlijk zijn. Niet alleen worden door de ziekte van een kind extra kosten gemaakt anderzijds zijn ouders minder gaan werken. Om die reden is de Stichting meer nadruk gaan leggen op het werven van fondsen om de gezinnen vakanties aan te bieden.

We ontkomen er echter niet aan om een eigen bijdrage van 100,- euro te vragen. Dit om het voortbestaan van de Hoeve te kunnen garanderen.

Deze eigen bijdrage gaat in per 1 januari 2018, deze kunt u overmaken op onderstaande rekening van de Stichting.

Mocht deze eigen bijdrage echter problemen opleveren, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

 

St. Vrienden van de Tarpania’s Hoeve Rabo rek nr NL44RABO0149989393
Postadres:
Elandweg 16
8255 RJ Swifterbant
tarpania@tiscali.nl

luchtfoto