Spring naar de navigatie


Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve

De Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve is opgericht om het initiatief van de familie de Lange te ondersteunen. Al voordat de eerste paal werd geslagen heeft de Tarpania’s Hoeve op een brede steun van de bevolking van Swifterbant en wijde omgeving kunnen rekenen. Zowel financieel, met raad en daad of materieel is dit project ondersteund. Om deze ondersteuning te continueren is het initiatief genomen om de Stichting Vrienden van de Tarpania’s Hoeve op te richten. Het bestuur van de Stichting is een afspiegeling van de lokale samenleving.

Doelstellingen van de stichting:

  • het veraangenamen van verblijf van kinderen met kanker en hun familie op de Tarpania’s Hoeve;
  • het verzorgen van pr activiteiten ten behoeve van de Tarpania’s Hoeve;
  • het financieel mogelijk maken dat gezinnen een zo goedkoop mogelijke vakantie op de Tarpania’s Hoeve kunnen hebben;
  • het werven van fondsen om deze activiteiten te financieren.

Al snel bleek dat voor veel van de gezinnen die kinderen met kanker hebben, de kosten van een verblijf bezwaarlijk zijn. Niet alleen worden door de ziekte van een kind extra kosten gemaakt anderzijds zijn ouders minder gaan werken. Om die reden is de Stichting meer nadruk gaan leggen op het werven van fondsen om de gezinnen vakanties aan te bieden.

Samenstelling bestuur en beleid

Voorzitter: Monique van Bijsterveld

Penningmeester: Wilma de Iongh

bekend onder fiscaal nr. RSIN 8161.30.632

Bij de Stichting (het bestuur) krijgt niemand een onkostenvergoeding of salaris. De Stichting bestaat alleen uit vrijwilligers en niemand krijgt betaald.

Balans 31 december 2019

Winst en verliesrekening 2019

Het jaar 2020 staat in het kader van renoveren en opknappen van de huizen, wat goed uitkwam i.v.m. de Corona uitbraak. Annet de Lange werkt namelijk ook part-time  bij de GGD en kan daardoor niet beiden doen, daar zij met Corona besmette burgers in aanraking kan komen. Het is dus een functioneel verloren jaar voor de Stichting, maar met het doel van verbetering van de woning.

Vanaf 1 jan. 2021 komt weer 1 van de huizen ter beschikking van de Stichting en hier kunnen gezinnen dan weer gratis verblijven.

De familie de Lange krijgt een afgesproken onkostenvergoeding van de Stichting voor het onderhoud en behoud van de huizen en inrichting. Zij dragen verder zelf zorg hiervoor. Het bestuur houdt hier toezicht op.

 

St. Vrienden van de Tarpania’s Hoeve Rabo rek nr NL44RABO0149989393
Postadres:
Elandweg 16
8255 RJ Swifterbant
tarpania@tiscali.nl

luchtfoto