Spring naar de navigatie


Bestuur heeft besloten een eigen bijdrage te vragen van 100,- euro per vakantie

15 november 2017

Het bestuur heeft op de afgelopen vergadering van 7 november 2017 besloten dat er een eigen bijdrage van 100,- euro gevraagd gaat worden.

Dit om de kas op orde te houden, daar we anders met alleen de sponsoring niet genoeg in kas hebben om de voortgang te garanderen van de Hoeve.

Daarnaast gaat het bestuur hard aan de gang om te kijken of er extra sponsoring binnengehaald kan worden. Mocht iemand een idee hebben dan graag contact opnemen met het bestuur of de familie de Lange.